Stor älg 

Jessica Davidsson fick fångat ​denna stora älg på film. 

Error
This video doesn’t exist